Aby zalogować się na platformie należy skorzystać z nazwy użytkownika i hasła takich samych jak w systemie USOS

Uwaga! Termin dodatkowy zaliczenia szkoleń ogólnouniwersyteckich zostanie otwarty 05.12.2016 r. Osoby, które nie zaliczyły w terminie szkoleń, będą mogły ponownie podejść do zaliczenia.