Witamy!

Studenci pierwszego roku zobowiązani są do zaliczenia 3 szkoleń wstępnych:

  1. BHP (180 min.)
  2. Przysposobienie biblioteczne (60min.)
  3. Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (90min.)

Zaliczenie (bez oceny) tych szkoleń jest jednym z koniecznych warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru studiów.

Materiały szkoleniowe dostępne są cały czas, natomiast test zaliczający szkolenie może być rozwiązany w ustalonym terminie zaliczeń. Po zakończeniu terminu dla danego wydziału, testy zaliczeniowe nie będą dostępne.

Zachęcamy do rozłożenia w czasie realizacji kolejnych szkoleń ze względu na konieczny do odbycia każdego szkolenia czas.

Powodzenia!