Przewodnik po szkoleniu

Jeseteś na stronie szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w ramach Wirtualnego Kampusu UMCS. Na platformie można odbyć obowiązkowe szkolenia przeznaczone dla studentów rozpoczynających studia na UMCS. Zaliczenie szkoleń wstępnych jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru. 

Studenci rozpoczynający naukę na UMCS zobligowani są do zaliczenia szkoleń z:

  • bhp,
  • etyki i odpowiedzialności studenckiej,
  • przysposobienia bibliotecznego.

Wszystkie szkolenia powinny być zaliczone w tym samym terminie zgodnie z harmonogramem dla danego wydziału.

Aby przystąpić do szkolenia należy zalogować się do platformy. Dane do logowania są identyczne z danymi, za pomocą których loguje się do systemu USOS. Przed rozpoczęciem terminu szkoleń zostanie uruchomiona możliwość logowania.

Każde szkolenie składa się z podręcznika/lekcji oraz testu zaliczeniowego.

Aby uzyskać zaliczenie ze szkolenia należy udzielić odpowiednią liczbę prawidłowych odpowiedzi w teście.

Przystąpienie do testu możliwe jest po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi (lekcje/podręcznik).

Zapraszamy!

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 wrzesień 2016, 15:42